Kongres Technologii Chemicznej 2018

Wykłady plenarne

 

Zaproszeni Wykładowcy:

 

Mirosław Niewiadomski – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Tomasz Olczak – dyrektor Wydziału Technologii Biura Rozwoju i Technologii
PKN ORLEN S.A.

Bartek Kras – dyrektor ds. Technologii
Impact Clean Power Technology S.A.

Cezary Urban – dyrektor Działu Crop Protection
BASF Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

prof. dr hab.  Andrzej Dworak
Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska