Kongres Technologii Chemicznej 2018

Ważne terminy dla uczestników

 

15.02.2018 – rozpoczęcie rejestracji uczestników Kongresu

05.03.2018 – rozpoczęcie nadsyłania abstraktów

22.06.2018 – ostateczny termin dokonywania płatności za udział w Kongresie

30.06.2018 – zakończenie rejestracji uczestników Kongresu

30.06.2018 – ostateczny termin nadsyłania abstraktów