Kongres Technologii Chemicznej 2018

Sekcje tematyczne

 

Prezentowane zagadnienia będą podzielone na 5 tematycznych sekcji, każdy uczestnik Kongresu może zarejestrować jeden poster i wystąpienie ustne (wykład sekcyjny 30 min lub komunikat sekcyjny 15 min) lub dwa postery. Maksymalny wymiar posterów 100 x 200 cm

 

Wzór abstraktu zarówno dla referatów ustnych jak i posterów do pobrania: Formatka abstraktu

 
1. POZYSKIWANIE SUROWCÓW

przewodniczący sekcji: prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG)

1a. Uzdatnianie surowca
1b. Pozyskiwanie alternatywnych surowców
1c. Woda i ścieki

2. WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH

przewodniczący sekcji: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk (PG), wiceprzewodniczący sekcji: dr inż. Łukasz Piszczyk (PG)

2a. Rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów
2b. Nawozy
2c. Wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze

3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH

przewodniczący sekcji: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (PG) wiceprzewodniczący sekcji: dr inż. Ewa Głowińska, dr inż. Marcin Włoch

3a. Produkty i tworzywa specjalistyczne
3b. Tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające
3c. Środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze

4. NOWE TECHNOLOGIE

przewodniczący sekcji: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (PG) wiceprzewodniczący sekcji: Bartek Kras (Impact Clean Power Technology S.A.), dr hab. inż. Juliusz Orlikowski (PG)

4a. Zielona chemia
4b. Technologie materiałowe i korozja
4c. Technologie wytwarzania i magazynowania energii

5. BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

przewodniczący sekcji: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk (PG)

5a. Przemysł żywnościowy
5b. Przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny
5c. Agrobiotechnologia