Kongres Technologii Chemicznej 2018

Program zjazdu

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONGRESU

 

INAUGURACJA

 

WYKŁADY PLENARNE

 

Sekcja 1         Sekcja 2         Sekcja 3          Sekcja 4         Sekcja 5