Kongres Technologii Chemicznej 2018

Miejsce obrad

 

Obrady IX. Kongresu Technologii Chemicznej odbywać się będą w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ulicy Narutowicza 11/12.