Kongres Technologii Chemicznej 2018

Kongres zakończony

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018, który odbywał się w dniach  3-7 września 2018 r. na Politechnice Gdańskiej zgromadził niemal 300 uczestników.

Inauguracja Kongresu i uroczysty Bankiet odbyły się w poniedziałek 3.09.2018 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Podczas części oficjalnej inauguracji swoje wystąpienia mieli:

  • Przewodniczący Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Henryk Górecki;
  • Dziekan Wydziału Chemicznego PG, prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski;
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki;
  • M. Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

Po otwarciu Kongresu odbyła się uroczysta kolacja, której towarzyszył koncert kwartetu smyczkowego GOLDEN GATE STRING QUARTET.

We wtorek 4.09.2018 uczestnicy kongresu mogli wziąć udział w spektaklu pt. „Pozory mylą” Seymoura Blickera, który odbył się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Same obrady Kongresu prowadzone były w pięciu sekcjach tematycznych obejmujących:  pozyskiwanie surowców, wytwarzanie produktów  podstawowych, wytwarzanie produktów specjalistycznych, nowe technologie a także biotechnologię przemysłową. W ramach poszczególnych sekcji wygłoszono łącznie ponad 120 referatów i komunikatów.

Ważne było zainteresowanie Kongresem ze strony przemysłu. Złotym sponsorem Kongresu była Grupa Synthos. Ponadto pracę kongresu sponsorowały Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Mettler Toledo Sp. z o.o., oraz Eurocast a na wystawie zorganizowanej w kuluarach prezentowało się ok. 20 firm, w tym poza wspomnianymi już Mettler Toledo i Eurocast takie firmy jak Polygen, Syl & Ant Instruments, Ika®Pol i wiele innych.

Równolegle, na Dziedzińcu Fahrenheita gmachu głównego Politechniki Gdańskiej, zorganizowane zostały sesje posterowe, na których przedstawiono ponad 130 doniesień stanowiących nie tylko rozwinięcie komunikatów ustnych ale również w wielu wypadkach prezentujących oryginalne zagadnienia.

Podczas zakończenia Kongresu ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze postery i ustalono, że następny Kongres odbędzie się w 2021 r. w Szczecinie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.